Matsedel

Skolmaten.se hittar du numera vår matsedel.

Du kan också ladda ner deras app till din smartphone.

Sök bara på "Skolmaten" i smartphonen där du hämtar appar.

Specialkost

All specialkost anmäls via www.malmo.se/skolmat under fliken ”specialkost”. Antingen digitalt (e-legitimation krävs) eller med pappersblanketten som finns att hämta på hemsidan.

Inga kostintyg+anmälningsblanketter lämnas direkt in till restaurangen på skolan!

Man hittar även svar på vanliga frågor om specialkost via www.malmo.se/skolmat under fliken ”specialkost”.