Klasskalendrar

Instruktion för hur du lägger till en klasskalender

Klicka på din klass (ex. NA22A)

När kalendern kommit fram så

klicka på + längst nere till höger på kalendersidan för att lägga till

klasskalendern i din egen kalender. (Se bild)