Datorhjälp

Om du behöver hjälp med din elevdator eller har glömt ditt lösenord så kontakta Håkan Ekberg, rum 151.

Behöver du hjälp med Google-verktygen så tala i första hand med din lärare, annars är du välkommen in till IKT-pedagog Håkan Ekberg .

  • Håkan Ekberg, IKT-pedagog, rum 151

  • Berit Wijk Tegenrot, biblioteket

Behöver du hjälp med Dexter kontaktar du vår skoladministratör Katarina i rum 149.

Här under finns lite länkar till valda delar på skolans IT-hjälpsida