Introduktionsprogrammet

Utbildningen ersätter det individuella programmet sedan läsåret 11/12.

Språkintroduktion ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.  Språkintroduktion ersätter den tidigare utbildningen IVIK.

Mer information om utbildningen får du hos din studie- och yrkesvägledare på grundskolan. Det är där som planeringen för Språkintroduktion påbörjas.