Speciallärare och specialpedagog


Speciallärare Linda Bäckdahl Forslund, sal 027b
linda.backdahl-forslund@skola.malmo.se, 040-349425
SA, NA: Matematikstöd, matematikutredningar, studiestruktur/ studiestrategier.

Specialpedagog Kristina Nilsson, sal 226
kristina.nilsson9@skola.malmo.se, 040-349403  
SA, NA+ SPR : Språkstöd, Läs- och skrivutredningar,  studiehandledning (för elever med behov av anpassningar).

Studieplanering

Speciallärarens matematikHjälpmedel:


Talsyntes och stavningskontroll

Chromebook:

MacOS:
Ladda ner program för stavningskontroll och talsyntes
 här: https://www.skolon.com/apps/my-collection
Anv-id: sanktpetri
Lösen: hejhej
Även du som har Mac kan använda webbversionerna som finns till Chromebook.

Inläsningstjänst

Inlästa läromedel kan laddas ner ifrån sidan www.inlasningstjanst.se. Alla elever på skolan har tillgång till den här tjänsten. När ni börjar i åk 1 kommer ni att få ett mail med inloggningsuppgifter till ert konto där. 

Om ni behöver en introduktion till hur tjänsten fungerar kan ni ta kontakt med specialpedagog/ speciallärare.


Legimus

Du som har läsnedsättning kan låna skönlitterära talböcker på legimus.se. 

Med en läsnedsättning menar vi att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. 

Kontakta specialpedagog/speciallärare i sal 226.