Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Inriktning Samhällsvetenskap (SASAM)

Cirkeldiagram SASAM

Hur ser vår värld ut? Hur kan du påverka den? Idag lever västvärlden gott på de fattigas bekostnad. Måste det vara så? Kommer ekosystemen att kollapsa om alla människor har råd med kylskåp? Kommer världens resurser att räcka till?  Det här är inriktningen för dig som är intresserad av globala frågor och människor.

För att du bättre ska kunna förstå den värld som du lever i, dess historia och dess framtid, lär du dig om mänskliga rättigheter och internationella konflikter. Detta görs med hjälp av olika arbets- och redovisningssätt, t.ex. rollspel, debatter och fältstudier. Du kommer också att utforska din närmiljö genom fältarbete, studiebesök och exkursioner i Malmö och Skåne.
 
På samhällsvetenskapsprogrammet ges du också möjlighet att ta del av våra internationella kontakter. Sedan många år tillbaka samarbetar vi med en skola i Meppel i Holland, och vi har nyligen inlett ett samarbete med en skola i Bukoba i Tanzania.
 
Viktigt för oss lärare som kommer att arbeta tillsammans med dig, är att du känner dig delaktig i planerandet och genomförandet av undervisningen. Hos oss får du de färdigheter och kunskaper du behöver för att studera vidare!

Poängplan SASAM

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen
KurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100
TOTALT1150

Timplan SASAM

Här ser du hur många undervisningstimmar du får i varje kurs.