IT och IKT-pedagogik

Om du behöver hjälp med din elevdator eller har glömt ditt lösenord så kontakta Björn Nilsson, rum 151.


Behöver du hjälp med Google-verktyg, kontakta någon av våra Google-ambassadörer:

  • Björn Nilsson, rum 151
  • Berit Wijk Tegenrot, biblioteket

Behöver du hjälp med Dexter kontaktar du vår skoladministratör Katarina i rum 149.Tänk på att försäkringen på elevdatorn du lånat inte gäller i alla situationer. Kolla in filmklippen nedan för att förebygga problem.
Försvinner din dator gäller försäkringen endast vid polisanmält och styrkt inbrott. Ha alltid uppsikt på din dator!