Vill du bli lärare?

skickad 26 jan. 2017 04:21 av Lena Jakobsson
 Har du lektion måste du be dig ledigt för att få gå. Tiden för våra elever är 15-15.30.

Med vänlig hälsning Lena & Mona, syv

Hej!

Detta är en blänkare om ett kommande arrangemang.

 

Tillsammans med lärarutbildningarna i Skåne och Halland planerar vi för en inspirations- och informationsträff för era åk 3-elever om läraryrket, alla kategorier.

 

De närmaste åren kommer arbetsmarknaden för pedagoger inom alla skolformer att vara mycket god och vi vill passa på att ge presumtiva lärarstuderande möjlighet att få reda på mer om yrket. Yrkesaktiva pedagoger och studerande på utbildningarna kommer att medverka vid detta tillfälle.

 

För vår planerings skull vore det bra om ni kan meddela undertecknad med vändande mail om ni avser att komma och ungefär hur många ni kan tänkas bli. Det är inte bindande. Mer utförlig inbjudan kommer senare.

 

Tid: 23 mars kl 1330-1630

Plats: Malmö högskola

Vi har öppet mellan 13.30 och 16.30 man kan få information om alla utbildningarna under hela den tiden.

Mellan dessa tider ges information kring de olika skolformerna med aktiva lärare.

 

14.00-14.30 – Förskolan

14.30-15.00 – Grundskolan åk 1-6

15.00-15.30 – Grundskolan åk 7-9 och gymnasieskolan

 

 

Jan-Åke Johansson

 

 

Avdelningschef

 

Lärande och arbetsliv

Comments