Vi förändrar klimatet

skickad 28 nov. 2013 14:52 av Okänd användare
Vi förändrar klimatet

Föreläsning och diskussion med professor Markku Rummukainen, 
Lunds universitet, Lund i samarbete med FORSKNINGSNÄTET SKÅNE

Onsdag 4 december 2013, aulan, 13.00-15.00

Jorden blir varmare, havsnivån stiger, isar smälter. Klimatet håller på
att förändras. Den bakomliggande orsaken är våra växthusgasutsläpp 
som händer ihop med användningen av kol, olja och naturgas för energi 
och avskogningen i världen. Klimatförändringarna idag är unika i flera 
avseenden, och påverkar såväl samhället världen runt och miljön. Därmed 
är klimatfrågan global, regional och lokal och något som behöver lånsiktig 
uppmärksamhet. I föreläsningen gås genom hur klimatförändringarna blir allt
tydligare runtomkring oss och vilka vägval vi har om att påverka hur stora de 
blir i fortsättningen.
Comments