Utskrifter på skolan

skickad 18 jan. 2017 23:53 av Berit Wijk Tegenrot
Behöver ni akut skriva ut något får ni använda datorn på "lånedisken" i biblioteket tills elevdatorerna är uppgraderade.
Comments