Utbildning i Danmark sista sökdag 15 mars 2014

skickad 13 mars 2014 01:31 av Okänd användare   [ uppdaterad 17 mars 2014 08:53 ]
Danmark,
Sök på www.optagelse.dk
Absolut sista dagen som "fölgeskrivelsen"  (ansökningsblanketten) ska vara inskickad är den 15 mars kl 12.00. 
Tänk på att du måste skicka en underskriven ansökningsblankett till varje utbildning och universitet som du söker till i Danmark.

Här kommer en lathund gällande Läkare och tandläkarprogrammet för er som ännu inte sökt. Tänk på att ni inte får räkna in era meritpoäng i Danmark.

Grundläggande behörighet
Kvot 1 & 2: Naturvetenskapsprogrammet (NV), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), Estetiska programmet (ES) & Teknikprogrammet (TE).

Kvot 2: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Byggprogrammet (BP), Elprogrammet (EC), Energiprogrammet (EN), Fordonsprogrammet (FP), Handels- och administrationsprogrammet (HP), Hantverksprogrammet (HV), Hotell-och restaurangprogrammet (HR), Industriprogrammet (IP), Livmedelsprogrammet (LP), Medieprogrammet (MP), Naturbruksprogrammet (NP), Omvårdnadsprogrammet (OP).


Särskild behörighet
(Gemensamt för både läkare och tandläkarprogrammet)

Danska behörighetskrav enligt följande:
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B
Kemi B eller Bioteknologi A.

Svenska motsvarigheter:
Svenska B (Svenska 3)
Engelska C (Engelska 7)
Matematik E (MATMAT04)
Fysik B (Fysik 2)
Kemi B (Kemi 2)


Antagningsstatistik för Läkarprogrammet 2012
(Svenska betygssnitt inom parentes)

Kvot 1 Standby
Københavns Universitet 10,9 (19,87) 10,5 (19,83)
Syddansk Universitet 10,0 (19,78) 9,9 (19,77)
Aalborg Universitet 10,9 (19,87) 10,5 (19,83)
Aarhus Universitet 10,4 (19,82) 10,0 (19,78)


Antal ansökare och antagna - Läkarprogrammet 2012
Antal ansökare Antal antagna
Total 1. prioritet Kvot 1 + 2 Standby
Københavns Universitet 2609 1621 563 75
Syddansk Universitet216961731418
Aalborg Universitet1397173568
Aarhus Universitet222683048175


Antagningsstatistik för Tandläkarprogrammet 2012
(Svenska betygssnitt inom parentes)

Kvot 1 Standby
Københavns Universitet 9,9 (19,77) 9,7 (19,73)
Aarhus Universitet9,8 (19,75)9,8 (19,75)


Antal ansökare och antagna - Tandläkarprogrammet 2012
Antal ansökareAntal antagna
Total 1. prioritet Kvot 1 + 2 Standby
Københavns Universitet 747 340 98 20
Aarhus Universitet552175725


Omräkningsskala - från svensk till dansk betygssnitt
(För fullständig omräkningsskala: www.fivu.dk välj -Sverige- i listan, klicka vidare till -Karakter-)

19.00 - 8.5
19.46 - 9.0
19.67 - 9.5
---------------
19.75 - 9.8
19.77 - 9.9
19.78 - 10.0
19.79 - 10.1
19.80 - 10.2
19.81 - 10.3
19.82 - 10.4
19.83 - 10.5
19.84 - 10.6
19.85 - 10.7
19.86 - 10.8
19.87 - 10.9
---------------
19.88 - 11.0
19.95 - 11.5
19.99 - 11.9


Bonusregeln
För den student som har avgångsbetyg från 2011, 2012 och 2013, tillgodoräknas en bonus automatiskt, vid ansökan i kvot 1. Det svenska betygssnittet omräknas först till den danska skalan, innan det multipliceras med 1,08.

Standby & Tilsagn
Att vara villig att ansöka om en standbyplats innebär att du önskar en reservplats ifall det blir aktuellt. Du kan ansöka om standby till samtliga dina val. Får du en standbyplats på en specifik utbildning eller universitet, stryks du automatiskt från lägre prioriterade val.

Därefter kan du bli erbjuden en studieplats där du har fått en standbyplats fram till augusti 2014. Blir du inte erbjuden en plats, omvandlas din standbyplats till ett tilsagn (löfte), om en studieplats till nästa års ansökning.

Du kan då välja att använda ditt tilsagn, men behöver inte nödvändigtvis ha det som första prioritet. Ifall de högre prioriterade val inte erbjuder dig en studieplats, kan du alltid vara säker på att du blir erbjuden en studieplats där du har ett tilsagn. Du kan också välja att bortse från ditt tilsagn.

Online hjälp
Har du frågor om någon utbildning, om antagningen eller andra frågor som en professionell studievägledare ska kunna svara på, finns det möjlighet att få hjälp dygnet runt på nätet via eVejledning: på telefon (+45)-70222207, på chat, sms och på mejl (kontakt@evejledning.dk).
Översikt
Med digitaliseringen av ansökan, innebär det för danskarna att allt sköts på nätet likt systemet i Sverige (antagning.se). Svenskar måste av förståeliga skäl utföra fler steg eftersom danskt e-legitimation saknas, utan möjlighet till digital underskrift.

Efter att ha registrerat sin e-postadress och upprättat en profil, följer man instruktionerna för hur man fyller i alla personliga upplysningar och väljer de utbildningar som man vill ansöka till. Nödvändiga dokument i PDF-format, ska även laddas upp till servern. Vidimering är inte nödvändigt. Därefter ska man godkänna varje utbildningsalternativ som man har ansökt till, printa en følgeskrivelse för varje utbildningsalternativ, skriva under och sända till varje universitet. Först när universitetet har mottagit følgeskrivelse har de tillgång till din digitala ansökning på Optagelse.dk's server.

Universiteten ska ha mottagit dina følgeskrivelser innan den 15 mars 2014 klockan 12.00. Därefter har du möjlighet att ändra på din prioritering fram till den 5 juli 2014 klockan 12.00, och måste sända in ny følgeskrivelse till berörda universitet. Adresserna till universiteten står på varje sedel.


Utbildningarna
Københavns Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 10110.
Studieplatserna på Köpenhamns Universitet tillsätts 90% genom kvot 1 och 10% genom kvot 2. Det är det enda universitetet som kräver ett motivationsbrev och CV bilagt din ansökan, ifall du önskar delta i kvot 2-antagningen. Ditt motivationsbrev, motiverede ansøgning, ska vara på 1-2 A4 sidor. Det kommer att bedömas efter 7 kriterier, som kan läsas mer utförligt på hemsidan. Förra året mottogs 1596 kvot 2-ansökningar till de 56 tillgängliga platser. Universitet valde att lägga fokus på följande punkter, som kan läsas här. Svensk vägledning finns att tillgå på följande länk och information om själva utbildningen kan läsas här.

Københavns Universitet. Odontologi (tandlæge). Optagelsesområdenummer: 10120.
Även här tillsätts 90% av platserna genom kvot 1 och 10% genom kvot 2. Ett personligt brev (max 2 A4-sidor) och CV ska sändas med för att delta i kvot 2 antagningen. Det inkom 422 ansökningar till de 10 tillgängliga platserna på kvot 2. Läs om kvot 2 bedömningen på följande länk. Du kan läsa om utbildningen på universitetets hemsida.

Aarhus Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 22010
Studieplatserna tillsätts 90% genom kvot 1 och resterande 10% genom kvot 2, liksom på KU. Till kvot 2 antagningen ingår en samlad bedömning av det genomsnittliga betygssnittet av alla ämnen under särskild behörighet samt relevanta kvalifikationer, som exempelvis att ha arbetat som sjukvårdare inom försvaret. Läs om kvot 2 bedömningen här. Du kan även läsa om utbildningen på universitetets hemsida. Vägledning för nordiska ansökare finns på följande länk.

Aarhus Universitet. Odontologi (tandlæge).
Optagelsesområdenummer: 22015
Antagningen till respektive kvoter föregår på samma sätt som för medicin. Läs om utbildningen på universitetets hemsida.


Syddansk Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 17115
Är det enda universitetet som har prov- och intervjubaserat urval till kvot 2 platserna, som utgör 50% av det totala antalet. Provet (Multiple Choice Question) föregår den 4 maj 2013, utgörs av ca 100 frågor som ska klaras på 2,5 timmar. Alla som har ett betygssnitt på över 6.0 (14,90) kallas till provet (ca 1000 studenter). Exempel på provfrågor kan finnas här. Därefter kallas de 300 studenter med de bästa resultaten till intervju (Multiple Mini Interviews) den 3 juni 2013. Man testas inom fem olika områden (motivation, kognitiv förmåga, personlig integritet och samarbete, kommunikativ förmåga och etisk resonemang). Läs om kvot 2 antagningen på SDU här.

Resterande platser tillsätts genom sedvanlig bedömning efter betygssnittet. Läs om utbildningen på universitetets hemsida. En nordisk vägledning finns också tillgänglig.

De studenter som tar studenten först till sommaren 2013, ska ladda upp vidimerade kopior av sina betygsdokument över godkända ämneskurser under de senaste 2,5 åren. Kravet på 14,6 i snitt ska vara uppfyllt för att kallas till MCQ-testet. Gäller endast till kvot 2-antagningen på Syddansk Universitet och ej övriga universitet.Aalborg Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 25320
Universitet är Danmarks yngsta att erbjuda medicinutbildningen, med fjärde kullen som börjar till hösten i år. Platserna fördelas 90% på kvot 1 och resterande 10% på kvot 2. Bedömningen i kvot 2 sker som för Aarhus Universitet, där det samlade betygssnittet för alla ämneskurser under särskild behörighet i kombination med relevanta kvalifikationer väger in. Läs om utbildningen på universitetets hemsida.*

Studentbostad
Det är en god idé att så snart som det nu är möjligt, ställa sig i bostadskö. Bostadsgarantin i Odense gäller för de studenter som flyttar till staden utifrån.

Kollegiekontor
Köpenhamn:

Aarhus:

Odense:
www.studiebolig-odense.dk - Bostadsgaranti!

Aalborg:

Betalsidor:


Viktiga datum
15 mars: Sista ansökningsdatum. Følgeskrivelserne hos universiteten senast kl. 12.00.

5 juli: Sista datum för komplettering av ansökan (kl. 12.00).

30 juli: Svar utkommer från universiteten.
Comments