Teckenspråk till alla!

skickad 12 maj 2014 02:16 av Katarina Pijarowska

Hej,

 

FHDBF är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar för en bättre miljö för döva och hörselskadade. För mer information, besök gärna  www.fhdbf.se

 

I Sverige finns det idag ungefär 8 000 -10 000 barndomsdöva och 30 000 döva och hörselskadade som kommunicerar med svenskt teckenspråk. Dessutom finns det ett antal människor som använder teckenspråk som stöd i den dagliga kommunikationen. En döv eller hörselskadad person har därför svårt att få en bra och inkluderande arbets- eller studiemiljö. Vi anser också att det, som hörande, är positivt i en miljö där alla kan vara delaktiga. Vi tycker därför att alla Sveriges elever borde få lära sig grundläggande svenskt teckenspråk i grundskolan. Vi vet att intresset för detta bland landets skolor är stort, men det krävs ett politiskt beslut!

För att få till en förändring har vi nu därför skapat ett upprop , som vi avser lämna över till samtliga riksdagspartier under sista veckan i maj.

 

Uppropet hittar ni här;  http://upprop.nu/PPMJ

 

Har ni några frågor, tveka inte att höra av er till FHDBF på antingen lotten.slatt@fhdbf.se eller info@fhdbf.se

 

Med vänlig hälsning

Lotten Slätt

FHDBF

lotten.slatt@fhdbf.se

info@fhdbf.se

www.fhdbf.se

Elsa Brändströms gata 60A

129 52 Hägersten

ĉ
Katarina Pijarowska,
12 maj 2014 02:16
Comments