Stamceller i aulan 25/11

skickad 1 nov. 2013 03:41 av Okänd användare   [ uppdaterad 1 nov. 2013 08:10 ]

Kan stamceller bota allvarliga sjukdomar?

Forskningsdag med forskaren
Mattias Magnusson, Lunds universitet

Måndag 25 november 2013, aulan
i samarbete med Forskningsnätet Skåne


12.30 – 14.00

Föredrag

Stamceller utgör en livsnödvändig källa för att tillgodose kroppens enorma behov av nya mogna celler varje dag genom en individs livslängd. De unika egenskaper som stamcellerna innehar försöker nu forskare bemästra för att kunna byta ut sjuka eller skadade celler mot friska celler genererade från stamceller i laboratoriet, s.k. cellterapi.

 

Frågor, diskussion och rapporter

Frågor och kommentarer. Klasser som valt att diskutera förberedelsefrågorna kan här också rapportera vad de kommit fram till och få Mattias kommentarer.

Dagens gäst

Mattias Magnusson är forskare inom stamcellsbiologi på Lunds Stamcellscentrum, Lunds universitet. Hans forskningsmål är att utveckla metoder för att expandera blodstamceller utanför kroppen, men också att finna

orsakerna till varför blodcancer bildas. Han använder huvudsakligen musmodeller, navelsträngsblod och patientmaterial som forskningsobjekt.

Information: Zaid Lundberg <Zaid.Lundberg@skola.malmo.se>

Comments