Spexregler

skickad 13 nov. 2013 07:36 av Eva Daun
Hej!
Snart är det dags för spex och det ser vi fram emot. Jag måste dock påminna om vilka regler som gäller för elever som deltar i S:t Petri skolas spex.
 
Följande spexregler gäller:
Elever i årskurs 1 måste ha målsmans skriftliga medgivande (lämnas till spexgeneralerna)
Elever får inte gå ifrån lektioner för att delta i spexaktiviteter. Undantag kan göras under v. 50 men då måste eleven få godkännande av ansvarig lärare (ej mentor)
Eleverna ansvarar själv för att ta igen eventuell missad undervisning. Detta är elevens och inte lärarens ansvar
Elever får inte vara frånvarande under prov och redovisningar. Skolan kommer inte att erbjuda ersättningsprov eller liknande
Spexstyrelsen lämnar listor till skolans expedition över vilka elever som deltar i spexaktiviteter som bedrivs under skoltid. För de elever som finns på listan skrivs frånvaron in som annan skolaktivitet.
 
Eva Daun
Rektor

Comments