Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse...

skickad 3 sep. 2020 04:57 av Helén Claus
har till uppgift att lämna bidrag till barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan också lämnas till barn, som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse. För att bidrag skall beviljas för höstterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 30 september. Mer information om stiftelsen hittar du här. Hälsningar Helén, kurator
Comments