Sommarskola 2019

skickad 3 maj 2019 05:31 av Katarina Pijarowska

Sommarskola 2019 – Information till elever

 

Värdskola

Malmö Latinskola, Drottninggatan 22, Malmö

 

Tillgängliga kurser

Du kan anmäla dig till en av nedanstående kurser och sista anmälningsdag är fredagen den 31/5. Använd anmälningsblanketten som du får av antingen din mentor eller i receptionen på din skola.

 

Gymnasiekurser

                                MATMAT01a,MATMAT01b, MATMAT02b och MATMAT02c

                                ENGENG05

                                SVASVA01 och SVESVE01

 

Grundskolekurser

                                Matematik

                                Engelska

                                Svenska som andraspråk

                                Simundervisning för betyg i IDROTT OCH HÄLSA

 

Uppropsdagen – måndagen den 17 juni

Du skall vara på plats på Malmö Latinskola kl 8.00 för Upprop i aulan, plan 2. Kom i god tid! Uppropet sker för samtliga elever och förrättas av undervisande lärare och rektor. Efter uppropet följer du med din lärare till undervisningssalen. Du kommer i början av juni att få hem ett välkomstbrev där du får mer info om sommarskolan.

 

Följande måste du veta inför första dagen

 • Du skall kunna visa upp din studierapport eller ett intyg från din skola där det framgår att du har betyget F i den kurs som du skall läsa på sommarskolan.

 • Ta med skrivmaterial, antecknings-/räkneblock och miniräknare (om du skall läsa en matematikkurs)

 • Kom alltid i tid till lektionen.

   

  Kommer du inte på uppropet har du förlorat din plats.

   

  Gruppbyten får endast förekomma då synnerliga skäl föreligger och måste anmälas till rektor för sommarskolan. Rektor avgör om gruppbyte får ske.

   

  Närvaro

  För att bli godkänd på sommarskolan krävs ett godkänt slutprov och full närvaro alla dagar.

   

   

  Undervisningstider

  Sommarskolan innehåller nio arbetsdagar 17/6 -28/6. Undervisning sker 8:00 -12:00.

                                          

                        OBS: Ingen undervisning fredagen den 22 juni (midsommarafton)

   

   

  Tentamensdagen – fredagen den 28 juni

                        Tid:            08:00-12:00.

  För de elever som har särskilda skäl kan skrivningstiden utökas. Intyg för detta krävs och skall anmälas till hemskolan i samband med anmälan till sommarskolan.

                        Plats:        Du kommer under sommarskolan få mer information om var och hur prövningen går till.

                        Regler:     Inga mobiltelefoner, surfplattor eller datorer är tillåtna vid prövningstillfället.

   

  Betyg

  Betygssättningen kommer att ske direkt efter det att sommarskolan slutat, senast fredagen den 28 juni.  För att få reda på ditt betyg loggar du in i Dexter tidigast måndagen den 1 juli. Ditt prov kommer tillsammans med lärarens rättningar att skickas tillbaka till din hemskola under augusti månad. Då kan du titta på ditt prov och läsa lärarens kommentarer.

   

  Mat

  Skollunch serveras inte. Du får gärna ta med dig ett litet mellanmål till förmiddagspausen.

   

  Simundervisning

  Information var simskolan ska äga rum kommer. Ta med egna simkläder.

   

  Kontakt

  Har du fler frågor som din mentor inte kan svara på går det bra att maila biträdande rektor annette.lawesson@skola.malmo.se

   

   

  VÄLKOMMEN TILL SOMMARSKOLAN 2019!

   

   

  Med vänliga hälsningar,

  Annette Lawesson

  Bitr rekt

Ansvarig för sommarskolan

S:t Petri skola

E-post: annette.lawesson@skola.malmo.se

Comments