Sommarskola 2017

skickad 29 mars 2017 04:28 av Katarina Pijarowska

Sommarskola 2017

Värdskola Pauliskolan
Sista anmälningsdatum för elev Torsdagen den 1/6.
Kurser Endast en kurs per elev...
GYMNASIEKURSER
MATMAT01a
MATMAT01b
MATMAT02b
MATMAT02c
ENGENG05
SVASVA01
SVESVE01

GRUNDSKOLEKURSER
ENGELSKA, MATEMATIK
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Simundervisning erbjuds också för att täcka upp dessa kunskapsluckor i grundskolans ämne Idrott och hälsa. Undervisning på Ak-­‐va-­‐kul.

Tiden för sommarskolan 2016
Upprop: Måndagen den 19/6 kl 8:00 i aulan i A-huset, A408.
Välkomstbrev kommer att skickas till eleverna.

Undervisning: Måndagen den 19/6 – fredagen den 30/6
Schema för eleverna: 08:00-­‐12:00

Anmälan (Lämnas ut från undervisande lärare) ­‐ som är bindande -­‐ ska lämnas in senast torsdagen den 1 juni. En elev kan bara anmäla sig till en kurs. Elev som uteblir från uppropet förlorar sin plats på sommarskolan. Likaså krävs full närvaro alla dagar, inkl. prövningstillfället.

Eleven tar själv med skrivmaterial (och miniräknare för de som skall läsa matematik) till sommarskolan. Miniräknare står resp. hemskola för. Eleven skall kunna styrka sin identitet med giltig legitimation första dagen samt vid prövningstillfället.

För att undervisningen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att eleven är medveten om sina kunskapsluckor och vad som behöver göras. Därför skall ordinarie undervisande lärare fylla i rutan ”att öva på” som finns på anmälningsblanketten.

Sommarskolan omfattar ca: 35 timmars undervisning under 9 skoldagar den 19/6-­‐30/6.

Comments