Skrivtävling "Jag skriver i dina ord"

skickad 6 feb. 2019 00:00 av Berit Wijk Tegenrot

Jag skriver egen.jpgJag skulle vilja påminna om att deadline för att vara med i tävlingen är 24 februari. 

Jag skulle också vilja påminna lite extra om att det finns möjlighet att få tävlingsbidragen översatta om man har ett annat modersmål än svenska och ännu inte känner sig bekväm med att deltaga i tävlingen på svenska. Mer information finns här  https://jagskriver.nu/oversattningar/

Bidrag till nationella tävlingen laddas upp från hemsidan

Bidrag till Petris tävling skickas via mail till:Comments