Nya böcker och gamla böcker

skickad 18 aug. 2015 00:10 av Berit Wijk Tegenrot   [ uppdaterad 18 aug. 2015 00:17 ]
Välkomna till ett nytt läsår. 
Nya kurser kräver nya böcker.
Ni kommer att gå klassvis till biblioteket för att låna era nya läromedel. 
Detta måste ni göra för att få era läromedel, ni kan inte komma enskilt för att låna läromedel.

Glöm inte era lånekort!
 
OBS! För att få låna nya läromedel måste ni lämna tillbaka gamla böcker ni inte längre ska använda i era kurser. Det kommer nya klasser som behöver låna dem.

Med vänliga hälsningar
Annie och Berit
Bibliotekarier
Comments