Lösenordsbyte

skickad 17 dec. 2020 01:38 av Håkan Ekberg
Om du misstänker att någon annan kan ditt inlogg till dit skolkonto så byt lösenord.

Vi har haft incidenter med elever som gått in och stört på Meet-lektioner via någon annans inlogg!

Det är ditt ansvar att se till att ditt lösenord hålls hemligt!
Lämna inte ut det till andra!!
Har du misstanke om att någon kan ditt lösenord, byt lösenord!!

Lösenordet byter du via länk från Elevsidan, se bild.

Comments