LÄSKAMPEN

skickad 6 apr. 2018 03:07 av Berit Wijk Tegenrot

Grundidé

Klasserna tävlar mot varandra under två veckor med mål att utföra och dokumentera så många läsuppdrag som möjligt.

Den klass som samlar flest poäng vinner ett vackert pris och en stor ära.


Dokumentation på instagram

Genomfört uppdrag dokumenteras med foto eller film på instagram. Fotot ska visa:

  • den läsande personen

  • bokens framsida med (om möjligt) författarnamn och titel synliga

  • den plats som uppdraget utförs på.


Bildtext

Bildtexten måste innehålla:

  • klass

  • den läsande personens för- och efternamn

  • hastag: #petriläser

  • @laskampenpetri2018Poäng

  • utfört uppdrag = 1 poäng (klassen kan bara få poäng en gång för varje uppdrag)

  • ny läsande person = 1 poäng (en elev får alltså två poäng för sitt första uppdrag, men bara en för de följande)

  • högläsning = 1 poäng (att läsa ett kort stycke högt ger ett extra poäng)

Den klass som samlar ihop flest poäng vinner.


Tid

Tävlingen startar den 9 april och avslutas den 20 april.


Comments