LÅN AV LÄROMEDEL

skickad 18 aug. 2016 05:49 av Berit Wijk Tegenrot   [ uppdaterad 18 aug. 2016 05:50 ]
Välkomna tillbaka till en ny termin och nya läromedel. Tvåor och treor kommer att låna sina nya läromedel första skolveckan, ettorna lånar senare.


Klassen går gemensamt till biblioteket för att låna sina böcker.
Glöm inte att ha ert skolidkort med er i skolan så att ni kan låna de böcker ni behöver.
TÄNK PÅ ATT LÄMNA LÄROMEDEL FRÅN AVSLUTADE KURSER INNAN DU LÅNAR NYA LÄROMEDEL.

Comments