Karolinska Institutets Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning

skickad 14 feb. 2018 04:53 av Okänd användare   [ uppdaterad 14 feb. 2018 04:55 ]
Hej Natur Åk 2 och Åk 3, Om någon är intresserade av detta prata med er lärare i Biologi och Kemi./Mona Karlsson SYV Natur

Detta är en inbjudan och information om möjlighet för forskningsintresserade gymnasieelever att söka till Karolinska Institutets Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning, se nedan och bifogade affischen. Inbjudan går ut till alla gymnasieskolor i Sverige som ger naturvetenskapsprogrammet. Vänligen vidarebefordra denna inbjudan till framförallt ämneslärare i Biologi och Kemi, men även gärna till era elever som går årskurs 2 och 3 på naturvetenskapsprogram om möjligt. Och till andra som kan vara intresserade av denna information.

Karolinska Institutets Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning

Karolinska Institutet ger sedan 1985 en Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever. Alla elever som går ut årskurs 2 eller 3 på naturvetenskapliga program på gymnasieskolor i Sverige är behöriga att söka till sommarforskarskolan. Syftet med sommarforskarskolan är att stimulera och ge intresserade elever/studenter möjlighet att prova på forskning tidigt under sin utbildning. Sommarforskarskolan består av en introduktionsvecka med föreläsningar och studiebesök. Därefter deltar studenterna i ett forskningsprojekt hos forskargrupp på Karolinska Institutet under 5 veckor. Sommarforskarskolan avslutas med fler studiebesök och att studenterna presenterar de projekt de gjort under sommaren muntligt för varandra. Projektet ska även redovisas i en skriftlig rapport. Under sommaren förekommer även sociala aktiviter ledda av studenter från KI.

Karolinska Institutet erbjuder antagna studenter matersättning om 3000kr för perioden, samt boende i studentrum för de studenter som inte kommer från Stockholm.
För vidare information och ansökningsformulär, se http://www.ki.se/sommarforskarskolan

Sista ansökningsdag är fredag 16 mars. Ansökan sker online samt per brev; brevet ska vara poststämplat senast 16 mars.
Kontakta gärna mig om ni har några frågor på gerald.mcinerney@ki.se.
 

Vänliga hälsningar,

Gerry McInerney

Ċ
Okänd användare,
14 feb. 2018 04:53
Comments