Inskrivning till modersmål

skickad 18 aug. 2016 04:52 av bjorn.nilsson@skola.malmo.se
Modersmålsenheten meddelar att de har två inskrivningstillfällen där elever måste komma och registrera sig. Det är på Värnhemsskolan, i aulan mellan klockan 15.00 - 17.00

• Torsdagen den 25/8 för elever som går i åk 2 och 3

• Torsdagen den 1/9 för elever som går i åk 1

Mer info finns i bifogat dokument.
Ċ
bjorn.nilsson@skola.malmo.se,
18 aug. 2016 04:52
Comments