Information om individuella​ val inför nästa läsår

skickad 15 dec. 2020 01:50 av Katarina Pijarowska
I bifogad fil finns information om kurser inom det individuella valet,
fördjupningskurser samt specialiseringskurser kopplade till gymnasiearbetet lå 21/22

Med vänlig hälsning
Katarina
                          

                             

ĉ
Katarina Pijarowska,
15 dec. 2020 01:50
Comments