Information om individuella​ val inför nästa läsår

skickad 16 dec. 2019 01:44 av Katarina Pijarowska
                               
I bifogad fil finns information om kurser inom det individuella valet,
fördjupningskurser samt specialiseringskurser kopplade till gymnasiearbetet lå 20/21

Med vänlig hälsning
Katarina
ĉ
Katarina Pijarowska,
16 dec. 2019 01:44
Comments