Information om individuella​ val inför nästa läsår

skickad 17 dec. 2018 01:41 av Katarina Pijarowska
I bifogad fil finns information om kurser inom det individuella valet,
fördjupningskurser samt specialiseringskurser kopplade till gymnasiearbetet lå 19/20

Med vänlig hälsning
Katarina
ĉ
Katarina Pijarowska,
17 dec. 2018 01:41
Comments