Info om bidrag från Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse

skickad 27 aug. 2014 02:16 av Helén Claus

 Hej!


Kontakta mig gärna om du har några frågor eller om du vill ha hjälp med intyg.


Hälsningar Helén

KuratorFrån: Lars-Erik Rastin [mailto:larserik.rastin=gmail.com@mail153.wdc02.mcdlv.netFör Lars-Erik Rastin
Skickat: den 25 augusti 2014 11:33
Till: Utbildningsförvaltningen S:t Petri skola adm
Ämne: Information till skolor om Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse.

 

Från Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse
* Till rektor, skolsköterska, skolkurator eller annan person 
som arbetar för barns och ungas utveckling och hälsa
 
 
 
Här kan barn få bidrag - hjälp dem att söka!

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse kan lämna bidrag till barn, som förlorat en förälder eller utsatts för annan traumatisk händelse. Grundskolebarn kan få 5 000 kr och gymnasieelever kan få 10 000 kr per år.
 
Vi tror att ni i ert arbete ser dem som råkat ut för trauma­tiska händelser. Vi ber er informera berörda föräldrar och andra vårdnadshavare om möjligheten att söka bidrag hos stiftelsen. Ansökan görs med dator på adressen www.sbus.se.  En viktig del i ansökningsförfarandet är det intyg, i vilket en kurator, skolsköterska eller rektor intygar att lämnade uppgifter är korrekta.
 
Stiftelsens styrelse består av Göte Bernhardsson, f.d. landshövding och ordför­ande, Thomas Boström, Sparbanksstiftelsen Skåne, Liv Hahne, Sparbanksstiftel­sen Upland, Lena Holm, Majblommans Riksförbund, och Kojo Ansah-Pewudie, Rädda Barnen.
 
För ytterligare information, kontakta Lars-Erik Rastin, stiftelsens sekreterare.
E-postadress: larserik.rastin@gmail.com.
Tel: 0709-99 60 15.
Webbplats: www.sbus.se.
 
Med vänlig hälsning
Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse
 
Göte Bernhardsson
Ordförande* Olika skolor har ibland samma e-postadress. Vi är tacksamma om ni informerar berörda skolor.

Copyright © 2014 Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse, All rights reserved. 
E-postadresserna hämtade från Skolverket. 

Our mailing address is:

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse

Lekstorpsvägen 19

Gråbo 443 41

Sweden


Add us to your address bookunsubscribe from this list    update subscription preferences 

Comments