Info från Leva Plus om läger och sommarkollo

skickad 4 feb. 2020 03:02 av Helén Claus

Hej!


Leva Plus läger vänder sig till ungdomar med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning, samt till ungdomar med autism eller Aspergers syndrom. Mer information finns att läsa i denna folder


Hälsningar Helén, Kurator


Comments