Gymnasiearbetet

skickad 28 jan. 2021 06:25 av Berit Wijk Tegenrot
Det finns tips och hjälp på bibliotekets hemsida om du fastnat med ditt gymnasiearbete.
Du kan också kontakta bibliotekarie via mail och få handledning med t ex struktur, referenser eller informationssökning. spgy.bibliotek@skola.malmo.se

Comments