Folkmord i aulan 5/11

skickad 25 okt. 2013 07:52 av Okänd användare

Folkmord
– fakta och förnekelse

Forskningsdag med
professor Klas-Göran Karlsson och
doktorand Maria Karlsson,
Lunds universitet

Tisdag 5 november 2013, aulan
i samarbete med Forskningsnätet Skåne


9.20 – 10.00

Klas-Göran Karlsson
1900-talets folkmord och folkmordens natur
Förintelsen, Stalins utrensningar, Pol Pot, Rwanda – under förra seklet skördades ett när-mast ofattbart stort antal offer i olika folkmord. Folkmord verkar vara en av mänsk-lighetens ständiga och tragiska följeslagare. Vilka är förutsättningarna och krafterna bakom folkmord? Och hur hänger folkmord ihop med ”etnisk rensning”?


10.10 – 10.50

Maria Karlsson
Förnekelsens mekanismer

Lika säkert som att folkmord äger rum, lika säkert är det att individer eller grupper förnekar eller bortförklarar dem. I vilkas intresse ligger det och varför sker det?

11.05 – 11.30

Dialog med forskarna

 

Dagens gäster

Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet och en ledande forskare inom områdena politiskt förtryck, terror och folkmord. Han har bl a gett ut Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985–1995 (1999), Terror och tystnad. Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen (2003)

och tillsammans med Kristian Gerner Folkmordens historia (2006).

Maria Karlsson är doktorand i historia vid Lunds universitet och har bl a studerat den västerländska inställningen till folkmordet på armenierna 1915-17.

Information: Zaid Lundberg  zaid.lundberg@skola.malmo.se

 

Comments