Enkät till alla elever

skickad 22 sep. 2014 09:15 av Eva Daun
Hej!
Gymnasieskolorna i Malmö Stad använder sig av ett kvalitetsverktyg som heter Qualis.
S:t Petri skola anses hålla en hög kvalitet och kommer därför att bli granskad och förhoppningsvis certifierad som en skola med hög kvalitet enligt Qualis.
I granskningen kommer även elever, personal och vårdnadshavare att få fylla i en digital enkät.
Ni som är elever kommer att få inloggningsuppgifter skickade till era mailboxar. Vårdnadshavarna kommer att via brev bli informerade om hur de kommer åt enkäten.
För att kunna bedriva ett förbättringsarbete är era synpunkter viktiga och jag hoppas att så många som möjligt fyller i enkäterna.
Tack på förhand!
Eva Daun
Rektor
Comments