Biblioteket hemifrån

skickad 17 mars 2020 08:17 av Berit Wijk Tegenrot   [ uppdaterad 19 mars 2020 07:19 ]


Elever ska inte vistas i skolans lokaler, men du kan hämta material om du måste.

KOM INTE HIT OM DU ÄR SJUK!

E-post och telefonnr finns nedan om du behöver kontakta biblioteket.

Du kan lyssna på din lärobok via Inläsningstjänst    
  • Logga in med din skola.malmo.se adress


E-böcker och ljudböcker kan lånas via biblio eller skolbibliotek Malmö

Du kan läsa mer här

Via skolbibliotekets digitala plats har du tillgång till digitala lärresurser i form av arkiv, databaser mm.

Många av databaserna kan du nå även hemma om du är inloggad på ditt skolkonto och går in via bibliotekets sida. Vissa databaser har vi möjlighet att logga in med lösenord istället. Lösenordet står då vid länken till databasen.


Vi kommer inte att fakturera eller kräva tillbaka böcker som är sena under tiden distansundervisning sker. E-post om förseningar går ut automatiskt, men ni kan i nuläget ignorera e-posten och lämna böckerna när skolan är igång som vanligt.


Behöver du kontakta bibliotekarierna når du dem här: 

Lisa Pedersen lisa.pedersen@skola.malmo.se 0721 835387

Berit Wijk Tegenrot berit.wijk@skola.malmo.se  0721 835391

Comments