Återlämning av dator, läromedel och skåpnyckel

skickad 24 maj 2021 05:23 av Berit Wijk Tegenrot
Återlämning av dator, läromedel och skåpnyckel för avgångselever sker 3 - 4 juni enligt tidsschema i länken.
Återlämning av läromedel för årskurs 2 sker 7 juni enligt tidsschema i länken, blad 2 (klicka på blad 2 i menyn längst ner på sidan).
Återlämning av läromedel för årskurs 1 sker 8 och 9 juni enligt tidsschema i länken, blad 3 (klicka på blad 3 i menyn längst ner på sidan).


Avgångselever - Blad 1
År 2 -                 - Blad 2 (grönt)
År 1 -                   - Blad 3 (blått)
Comments